Back to top

Voorwaarden n.a.v. inwisselen en aankopen punten op het Cedral Select platform

Eternit NV stelt jou als Cedral Select lid een online dienst ter beschikking waarop je online kan bestellen. Hierbij nodigen wij je uit om de algemene verkoopvoorwaarden die gelden voor het plaatsen van deze bestellingen en het aankopen van punten te lezen. Indien je de voorwaarden niet aanvaardt, kan je niet online aankopen. Bij vragen kan je uiteraard steeds het Cedral Select team contacteren via info.dak@eternit.be of via jouw persoonlijke accountmanager..

Punten verdienen

Je verdient als dakdekker via het Cedral Select platform punten. Deze punten krijg je o.a. door:

 • Punten bij opstart van je Cedral Select account (eenmalig)
 • Jaarlijkse terugkerende bonus
 • Door foto’s van referenties uploaden
 • Door het correct afhandelen van de aan jou toegestuurde offerte-aanvragen van consumenten

Op de Support-pagina op het platform topteampro.be vind je meer details alsook de voorwaarden voor het verkrijgen van deze punten. Eternit NV behoudt het recht ten alle tijde de manier om punten te verdienen en de manier om punten te gebruiken en te verwerken te wijzigen.

Extra punten kopen

Het platform biedt jou ook de mogelijkheid om extra punten aan te kopen en toe te voegen aan jouw account.

Er worden verschillende vaste puntenpakketten aangeboden (100 punten à 50 EUR, 200 punten à 100 EUR,...). Bij aankoop van deze pakketten worden de respectievelijke punten aan jouw account toegevoegd en zijn onmiddellijk beschikbaar om te gebruiken voor het plaatsen van bestellingen in het Cedral Select platform.

De aankoop van deze puntenpakketten wordt afgehandeld door communicatiepartner D’M&S NV, Vaartdijkstraat 19, Z1 Ten Briele, 8200 Brugge, BTW: BE 0418.574.103, tel: +32 2 512 72 00.

In overeenstemming met de geldige Belgische wetgeving is D’M&S NV verplicht om op alle verkochte producten belasting op de toegevoegde waarde (btw) te heffen. De btw wordt toegepast naargelang het percentage van de geldige wetgeving. De op het platform vermelde bedragen zijn exclusief btw. Bij het aankopen wordt de btw bijgerekend.

De betaling van deze extra punten kan uitsluitend gebeuren door middel van een kredietkaart of bankkaart (Visa, MasterCard, AMEX, Maestro, Bancontact, PayPal), d.m.v. MultiSafepay. Betalingen met een kredietkaart of bankkaart worden online afgeschreven, d.w.z. in real time, via de betalingsgateway van de desbetreffende bankinstelling, nadat is gecontroleerd of de door de gebruiker doorgegeven gegevens juist zijn.

Nadat de transactie is bevestigd, wordt een e-mailbericht naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres gestuurd met een overzicht van de bestelling en de verstrekte persoonsgegevens. Het niet ontvangen van dit bericht kan te wijten zijn aan een tijdelijk communicatieprobleem van het netwerk of een typfout in het verstrekte e-mailadres. In beide gevallen raadt Eternit de gebruiker aan om contact op te nemen met de klantendienst via info.dak@eternit.be.

Teneinde het betalingssysteem zo veilig mogelijk te maken, gebruiken Eternit NV en D’M&S NV veilige betalingssystemen van eersterangs bankinstellingen op het gebied van e-commerce. In dit opzicht worden de vertrouwelijke gegevens van de betaling rechtstreeks en gecodeerd (SSL) aan de desbetreffende bankinstelling doorgegeven. Voor de betaling met Visa, MasterCard en American Express worden alleen SET-transacties (Secure Electronic Transaction) met het internationale 3D Secure protocol geaccepteerd dat zich onderscheidt door de onderscheidingstekens Verified by Visa, MasterCard SecureCode en American Express Safekey. De Secure Electronic Transaction is een initiatief waarvan het basisprincipe de garantie van de veiligheid van internettransacties is. Wanneer wordt afgerekend via de veilige betalingsgateway, controleert het systeem automatisch of de creditcard is geactiveerd voor Secure Eletronic Transaction. Vervolgens wordt contact opgenomen met de bank die de creditcard heeft uitgegeven, die zal verzoeken om toestemming te verlenen voor de transactie d.m.v. een persoonlijke pincode. De transactie wordt alleen uitgevoerd als de bank die de creditcard heeft uitgegeven de pincode bevestigt. Zo niet, dan wordt de transactie geweigerd. Daarnaast beschikken we over het SSL online beveiligingscertificaat GeoTrust.

Als aanvullende maatregel van het "Veilig betalen"-systeem en teneinde een bijdrage te leveren aan de bestrijding van internetfraude, behouden Eternit NV en D’M&S NV zich het recht voor om de door de klant verstrekte persoonsgegevens te controleren alsmede om maatregelen te treffen die het bedrijf passend acht (met inbegrip van de annulering van de bestelling), opdat de gekochte artikelen worden bezorgd conform de gegevens die in de bestelling staan vermeld.

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op aangekochte punten.

Punten inwisselen

Naast het materiaal dat elke Cedral plaatser ontvangt via zijn vertegenwoordiger, kan je als Cedral Select plaatser via de webshop en de eventregistratimodule op het online platform exclusieve Cedral Select items bestellen. Sommige items zijn gratis, voor andere betaal je met de punten die je hebt gespaard. Je hebt de keuze uit o.a.:

 • Werf- en werkmateriaal
 • Promotiemateriaal
 • Administratief materiaal
 • Gadgets
 • Bestickering wagen
 • Unieke cadeaus
 • ...

Per bestelling ontvang je een e-mail met een overzicht van de geplaatste bestelling. De bestellingen worden op jouw bedrijfsadres ofwel door je vertegenwoordiger of via de leveringsdienst bezorgd.

Kooplimiet

Eternit NV staat de aankoop van Cedral producten voor latere wederverkoop niet toe. Cedral Select leden die geïnteresseerd zijn in de aankoop voor een hoger bedrag of van een grotere hoeveelheid voor andere doeleinden dan de wederverkoop, dienen contact op te nemen met het Cedral Select team dat hen zal informeren over de verschillende mogelijkheden om de gewenste bestelling te plaatsen.

Frauduleus gebruik of verwerven van punten

In het geval van (vermoeden van) frauduleus gebruik of verwerven van punten, kan jouw account worden gedeactiveerd of bestelling geannuleerd, ongeacht vervolgingen die in dit laatste geval eveneens ingesteld kunnen worden.  Bij deactivering  vervallen de gespaarde punten en de verworven voordelen.

Wijzigingen / beëindiging

Eternit NV behoudt zich het recht om de inhoud, voorwaarden en voordelen verbonden aan het Cedral Select platform ten alle tijden te wijzigen en/of te beëindigen en dit zonder voorafgaande verwittiging.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door het Cedral Select lid ingevulde gegevens op internet en de aankopen aan Cedral Select worden bijgehouden in de Cedral database. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden. Gegevens in het bestand kunnen wel steeds gebruikt worden voor interne commerciële doeleinden en mailings. Wijzigingen aan persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan Eternit NV. Elk Cedral Select lid heeft te allen tijde het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien.

Contact

Voor vragen of suggesties kan je steeds contact opnemen met Eternit NV via het contactformulier, per e-mail of per post.

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-Op-Den-Bos, België, info.dak@eternit.be, algemeen telefoonnummer: +32 15 71 71 71, ingeschreven in het Handelsregister met btw-nummer BE 0466.059.066.

D’M&S NV (Communicatiepartner Eternit), Vaartdijkstraat 19, Z1 Ten Briele, 8200 Brugge, België, ingeschreven in het Handelsregister met btw-nummer BE 0418.574.103.